Hästö & Co mukana #oikeusjaksaa –kampanjassa

Asianajoalan työtunnit ja työntekijöiden hyvinvointi on puhututtanut viime aikoina mediassa, mistä syystä Suomen Asianajajaliitto käynnisti oikeus jaksaa -työhyvinvointikampanjan. Hästö & Co on mukana kampanjassa ja allekirjoittaa seuraavat työhyvinvointiin liittyvät periaatteet:

  1. Kuuntelemme henkilöstöämme ja mahdolliset työnjohtoon/työajan seuraamiseen liittyvät puutteet selvitetään ja korjataan.
  2. Tarkastelemme henkilöstöresursointia ja toimeksiantojen jakautumista säännöllisesti. Puutumme ylityötunteihin tarvittaessa työsuojelullisin keinon, ja mahdollinen henkilöstön tekemä ylityö kompensoidaan palkkana tai vapaana.
  3. Hyvinvoiva työntekijä on asianajotoimiston asiakkaan etu. Teetämme säännöllisesti hyvinvointikyselyn, ja osallistamme työyhteisömme jäsenet miettimään ratkaisuja paremman työkulttuurin eteen sekä kehitämme toimistomme keskustelukulttuuria avoimeksi.

Tulemme tekemään töitä siten, että periaatteet toteutuvat myös käytännössä. Korostamme, että jokaisen hyvinvointi on itsessään tärkeää, mikä toki edelleen johtaa toimiston etuun ja liiton mainitsemien periaatteiden mukaisesti lopulta myös asiakkaan etuun.

Kampanjasta voi lukea lisää täältä: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/oikeus-jaksaa-kampanja/